พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒

เมื่อ ๑๘ พ.ย. ๖๒ เวลา ๐๘๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒ ณ หอประชุม ศสร.