พล.ท. ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. ตรวจเยี่ยม ศสร.

เมื่อ ๑๙ พ.ย. ๖๒ พล.ท. ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมกการฝึกและผู้เข้ารับศึกษาหลักสูตรต่างๆ ณ ศสร. โดยมี พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. และคณะ ให้การต้อนรับ