พล.ท. ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. พร้อมคณะตรวจเยี่ยม ศสร.(แห่งใหม่)

เมื่อ ๒๐ พ.ย. ๖๒ เวลา ๑๑๐๐ พล.ท. ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. พร้อมคณะตรวจเยี่ยม ศสร.(แห่งใหม่) และปลูกต้นไม้ยืนต้น ณ บริเวณ บก.ศสร.(แห่งใหม่) โดยมี พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. และคณะให้การต้อนรับ