พ.อ. อานนท์ กองเงินนอก หน.คณะชุดตรวจการฝึกทหารใหม่ ยศ.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๒ ตรวจการฝึกทหารใหม่ ศสร. ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๒๒ พ.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พ.อ. อานนท์ กองเงินนอก หน.คณะชุดตรวจการฝึกทหารใหม่ ยศ.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒ ตรวจการฝึกทหารใหม่ ศสร. ประจำปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ศสร. โดยมี พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. และคณะให้การต้อนรับ