พล.อ. ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสธ.ทบ. เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ทองใบ คล้ายทอง

เมื่อ ๓๐ พ.ย. ๖๒ ข้าราชการ ศสร. ร่วมพิธีแสดงพระธรรมเทศนา , ถวายภัตตาหารเพล และพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ทองใบ คล้ายทอง มารดา พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.อ. ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสธ.ทบ. เป็นประธาน