พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร ตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิตประจำปี ๒๕๖๒ ห้วงที่ ๔

เมื่อ ๔ ธ.ค. ๖๒ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร ตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิตประจำปี ๒๕๖๒ ห้วงที่ ๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุม ศสร.