พ.อ. เกษม ตราชู รอง.ผบ.รร.กสร.ศสร. พร้อมกับชมรมแม่บ้าน ศสร. ร่วมพิธีเปิดการรำถวายสักการะสมเด็จบูรพมหากษตริย์

เมื่อ ๕ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๑๗๐๐ พ.อ. เกษม ตราชู รอง.ผบ.รร.กสร.ศสร. พร้อมกับชมรมแม่บ้าน ศสร. ร่วมพิธีเปิดการรำถวายสักการะสมเด็จบูรพมหากษตริย์ ณ อุทยานราชภักดิ์