พ.อ. นิรินธน์ ปุณโณทก รอง.ผบ.ศสร. ตรวจการฝึกภาคที่ตั้ง หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๓

เมื่อ ๑๐ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พ.อ. นิรินธน์ ปุณโณทก รอง.ผบ.ศสร. ตรวจการฝึกภาคที่ตั้ง หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๓ ณ สนามฝึก รร.กสร.ศสร.