พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมข้าราชการ ศสร. ร่วมพิธีเปิดกีฬากลุ่มค่ายธนะรัชต์ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๑๑ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๑๕๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมข้าราชการ ศสร. ร่วมพิธีเปิดกีฬากลุ่มค่ายธนะรัชต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬากลาง ศร.