พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีตรวจสภาพความพร้อม และเปิดการฝึกภาคสนาม หลักสูตร จัดตั้งและทแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๓

เมื่อ ๑๓ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีตรวจสภาพความพร้อม และเปิดการฝึกภาคสนาม หลักสูตร จัดตั้งและทแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๓ ณ สนามฝึก รร.กสร.ศสร. อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์