พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๓ และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียน โรงเรียนชลประทานเขื่อนปราณบุรี

เมื่อ ๑๖ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๓ ณ เขื่อนปราณบุรี ต่อมา ผบ.ศสร. พร้อมคณะเดินทางไปมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียน โรงเรียนชลประทานเขื่อนปราณบุรี