พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองกลุ่มค่ายธนะรัชต์ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๑๖ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๐๘๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองกลุ่มค่ายธนะรัชต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บก.ศสร.