ประกาศกองทัพบก โดยศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก การฝึกอบรมสมาชิก อส. หลักสูตรจัดตั้งและทดแทน สมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกองทัพบก โดยศูนย์การกำลังสำรอง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก การฝึกอบรมสมาชิก อส. หลักสูตรจัดตั้งและทดแทน
สมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ