ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน บรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน บรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  รายละเอียด