นายกองโท สมชาย เกียรติก้องแก้ว ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ กองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๘ ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อ ๑๑ ก.พ. ๖๓ เวลา ๐๙๓๐ นายกองโท สมชาย เกียรติก้องแก้ว ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ กองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๘ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุม ศสร.โดยมี พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะให้การต้อนรับ