พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนเครื่องหมายยศสูงขึ้น

เมื่อ ๑๓ ก.พ. ๖๓ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการรับเครื่องหมายยศสูงขึ้นจำนวน ๒ นาย ณ ห้องพิธีการ บก.ศสร.