พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีไหว้ครู หลักสูตร นายสิบสัสดีชั้นต้น ( สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) รุ่นที่ ๒

เมื่อ ๑๒ มี.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีไหว้ครู หลักสูตร นายสิบสัสดีชั้นต้น ( สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) รุ่นที่ ๒ ณ หอประชุม ศสร.