พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการแต่งตั้งยศ และให้แนวทางในการปฏิบัติราชการ

เมื่อ ๑๖ มี.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการแต่งตั้งยศ และให้แนวทางในการปฏิบัติราชการ จำนวน ๕ นาย ณ ห้องพิธีการ ศสร.