พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรสำหรับ จ.ส.อ.(พ) อายุ ๕๕

เมื่อ ๑๖ มี.ค. ๖๓ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรสำหรับ จ.ส.อ.(พ) อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป ณ หอประชุม ศสร.