พ.อ. รณฤิทธิ์ มีจันที เสธ ศสร. ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจกิจการอนุศาสนาจารย์ ทบ. ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อ ๑๗ มี.ค. ๖๓ พ.อ. รณฤิทธิ์ มีจันที เสธ ศสร. ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจกิจการอนุศาสนาจารย์ ทบ. ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บก.ศสร.