พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้โรคระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

เมื่อ ๑๘ มี.ค. ๖๓ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้โรคระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ( covid – ๑๙ ) ,การทำแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัยใช้เอง ณ ศาลามาตุลีรังสรรค์ โดยมี พ.ท.หญิง รัชนี จ่างศรี ผบ.หน่วยตรวจโรค ศสร. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้