พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบสัสดีชั้นต้น ( สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) รุ่นที่ ๒

เมื่อ ๑๙ มี.ค. ๖๓ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบสัสดีชั้นต้น ( สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) รุ่นที่ ๒ ณ หอประชุม ศสร.