พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม การสอนการตัดเย็บหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในการป้องกันไวรัสโควิค ๑๙

เมื่อ ๒๓ มี.ค. ๖๓ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม การสอนการตัดเย็บหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในการป้องกันไวรัสโควิค ๑๙ ให้กับ กำลังพล , นักเรียนหลักสูตรฯ , พลทหาร , และครอบครัว ณ หอประชุม ศสร.