พลตรี ทวีพูล ริมสาคร เป็นประธานการประชุม เตรียมการรับคณะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

เมื่อ ๑๙ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ พลตรี ทวีพูล ริมสาคร เป็นประธานการประชุม เตรียมการรับคณะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เพื่อให้มีความพร้อม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุม กองบัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง