พันเอก นฤดล ท้าวฤทธิ์ พร้อมคณะ ตรวจการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ฯ หลักสูตรการฝึกเตรียมความพร้อม สำหรับกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว

เมื่อ ๑๙ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๐๘.๓๐
พันเอก นฤดล ท้าวฤทธิ์ รองผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง (๑) พร้อมคณะ ตรวจการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ฯ ของหลักสูตรการฝึกเตรียมความพร้อม สำหรับกำลังพลสำรอง เข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี พันเอก เจษฎา ไวศยะ ผู้อำนวยการกองฝึกโรงเรียนการกำลังสำรองศูนย์การกำลังสำรอง ให้การต้อนรับ