พลโท ปราการ ปทะวานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์การกำลังสำรอง

เมื่อ ๒๓ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลโท ปราการ ปทะวานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานความก้าวหน้า อาคารกองบัญชาการแห่งใหม่, ตรวจเยี่ยมการฝึกเตรียมความพร้อมสำหรับกำลังพลสำรอง เข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ( นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน และ นายทหารประทวนกองหนุน ) และ หลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๓๒ โดยมี พลตรี ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง และคณะผู้บังคับบัญชาของหน่วย ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การกำลังสำรอง