ประกาศกองทัพบก โดยศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกายและ สป.ของใช้ส่วนตัวกำลังพลสำรอง สำหรับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร เพื่อเลื่อนยศ – ฐานะ กำหนด ๓๐ วัน ประจำปี ๒๕๖๓

        ประกาศกองทัพบก โดยศูนย์การกำลังสำรอง

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกายและ สป.ของใช้ส่วนตัวกำลังพลสำรอง

        สำหรับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร เพื่อเลื่อนยศ – ฐานะ กำหนด ๓๐ วัน ประจำปี ๒๕๖๓

        ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding )           รายละเอียด