พลตรี ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและข้าราชการศูนย์การกำลังสำรอง จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เมื่อ ๒๕ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลตรี ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและข้าราชการศูนย์การกำลังสำรอง จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดวัดเขาเต่าและบริเวณชายหาด โดยประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เทศบาลหัวหินและชุมชนบ้านเขาเต่า เพื่อให้เกิดความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวประจำอำเภอหัวหินและพร้อมรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวต่อไป และในการนี้ได้มอบหมาย ให้พันเอก นิรินธน์ ปุณโณทก รองผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง (2) และ พันโทหญิง รัชนี จ่างศรี ผู้บังคับหน่วยตรวจโรค เป็นผู้แทน ตามโครงการ army delivery “ทหาร ดูแลประชาชนถึงที่” เยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และครอบครัวผู้ดูแล เพื่อติดตาม ตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น และให้กำลังใจ ณ บ้านวังยาว ต. วังค์พง อ. ปราณบุรี จ. ประจวบฯ