พลตรี ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง พบปะกำลังพล ศูนย์การกำลังสำรอง

เมื่อ ๑ ก.ค. ๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ พลตรี ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง พบปะกำลังพล ศูนย์การกำลังสำรอง เพื่อชี้แจงนโยบาย ติดตามดูแลสภาพความเป็นอยู่และสวัสดิการต่างๆของกำลังพล รวมทั้งได้มอบสื่อการเรียนการสอนให้ โรงเรียนการกำลังสำรองศูนย์การกำลังสำรอง และสีทาอาคารเพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีทัศนียภาพที่ดียิ่งขึ้น ณ หอประชุม โรงเรียนการกำลังสำรองศูนย์การกำลังสำรอง