Author: Admain

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบสัสดีชั้นต้น (สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) รุ่นที่ ๑

เมื่อ ๒๑ มี.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบสัสดีชั้นต้น (สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) รุ่นที่ ๑ ณ หอประชุม

Continue reading

รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ จำนวน ๑ อัตรา ในตำแหน่ง นายสิบธุรการ ศสร. ( อัตราสิบเอก) อ่านต่อ

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๓๓

เมื่อ ๑๘ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๓๓ ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง พร้อมภริยาเป็นประธานฌาปนกิจศพและมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของ ร.ต. ภิญโญ เบ็ญจวรรณ

เมื่อ ๑๖ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๕๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง พร้อมภริยาเป็นประธานฌาปนกิจศพและมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของ ร.ต. ภิญโญ เบ็ญจวรรณ ณ วัดโคกหม้อ อ.สามชุก จว.สพรรณบุรี

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง เป็นประธานพิธีพระสวดอภิธรรมศพมารดาของ ส.ต. ทวีชัย น้อยดี

เมื่อ ๑๕ มี.ค ๖๒ เวลา ๒๐๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง เป็นประธานพิธีพระสวดอภิธรรมศพมารดาของ ส.ต. ทวีชัย น้อยดี ณ วัดมาลัยทับใต้ ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.เป็นประธานการประชุม นขต.ศสร. (วาระพิเศษ)

เมื่อ ๑๕ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๘๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.เป็นประธานการประชุม นขต.ศสร.(วาระพิเศษ) ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการสาธิตการดับเพลิงและให้คำแนะนำในการดับเพลิง

เมื่อ ๑๔ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการสาธิตการดับเพลิงและให้คำแนะนำในการดับเพลิง โดยเจ้าหน้าที่จาก ศร. ณ สนามหน้า บก.ศสร. และซักซ้อมแผนดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลัง สป.๕

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.พบปะแม่บ้านและครอบครัวของกำลังพล ศสร. กลุ่มสีแดง

เมื่อ ๑๔ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.พบปะแม่บ้านและครอบครัวของกำลังพล ศสร. กลุ่มสีแดงในงาน สังสรรค์ สามัคคี เสริมสร้าง สัมพันธ์ดี และคุณภาพชุมชน ณ ศาลามาตุลี

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมและพบปะ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๖ , หลักสูตร ส.สัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๑ ​และหลักสูตร​ ส.สัสดีอาวุโส​ รุ่นที่ ๔

เมื่อ ๑๒ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมและพบปะ ผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรมหลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๖ , หลักสูตร ส.สัสดีชั้นต้น(สื่ออิเล็กฯ)​รุ่นที่ ๑ ​และหลักสูตร​

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นายสิบสัสดีอาวุโส ( สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) รุ่นที่ ๔

เมื่อ ๑๒ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นายสิบสัสดีอาวุโส ( สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) รุ่นที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ

Continue reading