ผู้เขียน: Admain

ประกาศกองทัพบก โดยศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ สำหรับใช้ในการดูงานและศึกษาภูมิประเทศ หลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๓

ประกาศกองทัพบก โดยศู

Continue reading

พ.อ. นิรินธน์ ปุณโณทก รอง ผบ.ศสร. พร้อมข้าราชการ และชมรมแม่บ้าน ศสร. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีบำเพ็ณกุศลทักษิณานุประธาน พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เมื่อ ๑๔ ก.พ. ๖๓ เวล

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนเครื่องหมายยศสูงขึ้น

เมื่อ ๑๓ ก.พ. ๖๓ พล.

Continue reading

นายกองโท สมชาย เกียรติก้องแก้ว ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ กองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๘ ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อ ๑๑ ก.พ. ๖๓ เวล

Continue reading

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน บรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศศูนย์การกำลังส

Continue reading

ประกาศกองทัพบก โดยศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก การฝึกอบรมสมาชิก อส. หลักสูตรจัดตั้งและทดแทน สมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกองทัพบก โดยศู

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๓ และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียน โรงเรียนชลประทานเขื่อนปราณบุรี

เมื่อ ๑๖ ธ.ค. ๖๒ เวล

Continue reading