ผู้เขียน: Admain

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน บรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (จำนวน ๖ อัตรา )

ประกาศศูนย์การกำลังส

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร​ ​คล้ายทอง​ ผบ.ศสร. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ​ คุณกรรณิกา​ บุณยรักษ์​ ภรรยา​ พล.ท.สุพจน์​ บุณยรักษ์ มารดา​ พ.อ.หญิง​ นภชา บุณยรักษ์

เมื่อ​ ๑๐ พ.ย. ๖๒ เว

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีไหว้ครู หลักสูตร นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาที่ผ่านการสอบเลื่อนฐานะ เป็นนายทหารสัญญาบัตร สายงานสัสดี รุ่นที่ ๒๖

เมื่อ ๗ พ.ย. ๖๒ เวลา

Continue reading

นายกองโท สมชาย เกียรติก้องแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมสมาชิก อส. หลักสูตร จัดตั้งและทดแทน สมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๓

เมื่อ ๗ พ.ย. ๖๒ เวลา

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาที่ผ่านการสอบเลื่อนฐานะ เป็นนายทหารสัญญาบัตร สายงานสัสดี รุ่นที่ ๒๖

เมื่อ ๕ พ.ย. 62 เวลา

Continue reading

พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง ผบ.ศสร. ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบใบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา หลักสูตร นนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า ร. รุ่นที่ ๒๒

เมื่อ ๓๐ ต.ค. ๖๒ พ.อ

Continue reading