ผู้เขียน: Admain

พันเอก นิรินธน์ ปุณโณทก รอง หัวหน้ากองกำลังจิตอาสาพระราชทาน เป็นตัวแทนรับคณะวิทยากรกระบวนการ จากมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

เมื่อ ๑๗ มิ.ย. ๖๓ เว

Continue reading

ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง มอบหมายให้ พันเอก นฤดล ท้าวฤทธิ์ รองผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง ตรวจความเรียบร้อย ในการซักซ้อมรับ คณะ ทบ.

เมื่อ ๑๖ มิ.ย. ๖๓ เว

Continue reading

พลตรี ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรองเป็นผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นต้น

เมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๖๓ เว

Continue reading

ประกาศกองทัพบก โดยศูนย์การกำลังสำรองเรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกายและ สป.ของใช้ส่วนตัวกำลังพลสำรองสำหรับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร เพื่อเลื่อนยศ – ฐานะ กำหนด ๓๐ วัน ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

ประกาศกองทัพบก โดยศู

Continue reading

ประกาศกองทัพบก โดยศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเย็บเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ และป้ายชื่อติดเครื่องแบบสนามสำหรับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร เพื่อเลื่อนยศ – ฐานะ กำหนด ๓๐ วัน ประจำปี ๒๕๖๓

ประกาศกองทัพบก โดยศู

Continue reading

ตามนโยบาย ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง ให้ พันเอก นิรินธน์ ปุณโณทก รองผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง ตรวจมาตรการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID ๑๙ )

เพื่อปฏิบัติตามนโยบา

Continue reading