ผู้เขียน: Admain

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยมโครงการ ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่กำลังพล ทบ. ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวบุตรข้าราขการ(บุตรข้าราชการที่มีความต้องการพิเศษ)

เมื่อ ๙ ส.ค. ๖๒ เวลา

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิตประจำปี ๒๕๖๒ ห้วงที่ ๓ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ๑๒ ส.ค. ๖๒

เมื่อ ๘ ส.ค. ๖๒ เวลา

Continue reading

นายกองเอก ศิริรักษ์ เชาวนปรีชา ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ บก.อส. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๗

เมื่อ ๖ ส.ค. ๖๒ เวลา

Continue reading

พ.อ. ธัชพล ศิริสนธิ์ ที่ปรึกษา ศสร. ผู้แทน ผบ.ศสร. พร้อมข้าราชการ และชมรมแม่บ้าน ศสร. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันกำเนิด รร.จปร.

เมื่อ ๕ ส.ค. ๖๒ พ.อ.

Continue reading

พ.อ. เกษม ตราชู รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือการฌาปนกิจศพ ตามระเบียบค่ายธนะรัชต์ ของ ร.ต.ภิญโญ เบ็นจวรรณ ให้กับนาง ธันยมัย เบ็นจวรรณ ทายาท(ภรรยา)

เมื่อ ๒ ส.ค. ๖๒ พ.อ.

Continue reading