Author: Admain

พ.อ.นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. พร้อมข้าราชการ ศสร. และชมรมแม่บ้าน ศสร. วางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เนื่องในวันคล้าย วันอสัญกรรม ๕๕ ปี ๘ ธันวาคม

เมื่อ ๗ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๓๐ พ.อ.นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. พร้อมข้าราชการ ศสร. และชมรมแม่บ้าน ศสร. วางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เนื่องในวันคล้าย วันอสัญกรรม

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑

เมื่อ ๔ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑ ณ สนามฝึก รร.กสร.ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักกีฬาฟุตบอล ศสร.

เมื่อ ๓ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๖๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักกีฬาฟุตบอล ศสร. เพื่อเตรียมทีมแข่งขันกีฬากลุ่มค่ายธนะรัชต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬา หมู่บ้าน ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๖๑  ห้วงที่ ๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาศคล้ายวันพระชนมพรรษา , วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อ ๓ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๖๑  ห้วงที่ ๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาศคล้ายวันพระชนมพรรษา , วันชาติ

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหลักสูตรฯ

เมื่อ ๓๐ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๑๔๕ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการรับประทานอาหาร หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑ และ ทหารใหม่ ประจำปี

Continue reading

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ ๒๘ พ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙๓๐  นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ อ.ปราณบุรี ทำการกำจัดผักตบชวา บริเวณคลอง D๓ หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอปราณบุรี (

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑ และการฝึกของ นศท.

เมื่อ ๒๗ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑ ณ สนามยิงปืน ๑,๐๐๐

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ

เมื่อ ๒๓ พ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการ ศสร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ ศสร.

Continue reading

พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่ และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒

เมื่อ ๒๒ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๔๐๐ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่ และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒ ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading

พล.ต. สนิธชนก สังขจันทร์ รอง.ผบ.นรด. ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ , หลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๓ และ หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑

เมื่อ ๒๒ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต. สนิธชนก สังขจันทร์ รอง.ผบ.นรด. ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ , หลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๓

Continue reading