ผู้เขียน: Admain

ตามนโยบาย ผบ.ศสร. พ.อ. สิทธิชน นามสุข ผอ.กศ.รร.กศร.ศสร. ชี้แจงการปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกศึกษา หลักสูตร การฝึกเตรียมความพร้อมสำหรับกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (นายทหารสัญญาบัตร, นายทหารประทวน) ประจำปี ๒๕๖๓

ตามนโยบาย ผบ.ศสร. เม

Continue reading

ตามนโยบาย ผบ.ศสร. พ.อ. เจษฎา ไวศยะ ผอ.กฝ.รร.กสร.ศสร. เยี่ยมผู้ป่วย หลักสูตร การฝึกเตรียมความพร้อมสำหรับกำลังพลสำรอง เข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (นายทหารประทวน) และหลักสูตรนายสิบสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๓๔

ตามนโยบาย ผบ.ศสร.  เ

Continue reading

ตามนโยบาย ผบ.ศสร. เมื่อ ๔ มิ.ย. ๖๓ พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง ผบ.ศสร. (๑) ตรวจการรับรายงานตัวของหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน เข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว

ตามนโยบาย ผบ.ศสร. เม

Continue reading