Author: Admain

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม และการตรวจสภาพความพร้อมฯ การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรอง พร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒

เมื่อ ๒๖ พ.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม และการตรวจสภาพความพร้อมฯ การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรอง พร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒ ณ สามฝึก รร.กสร.ศสร.

Continue reading

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเย็บเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ และทำป้ายชื่อเครื่องแบบสนาม หลักสูตร การฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจําปี ๒๕๖๒

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเย็บเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ และทำป้ายชื่อเครื่องแบบสนาม หลักสูตร การฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจําปี ๒๕๖๒ รายละเอียด

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง เป็นประธานพิธี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ปลูกต้นไม้ยืนต้นเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อ ๒๒ พ.ค. ๖๒ เวลา ๐๘๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง เป็นประธานพิธี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ปลูกต้นไม้ยืนต้น เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ว่าที่ ร.ต.หญิง นันทิพันธ์ุ บุนนาค

เมื่อ ๒๑ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๔๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ว่าที่ ร.ต.หญิง นันทิพันธ์ุ บุนนาค ณ ห้องพิธีการ ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานมอบทุนการศึกษา บุตรข้าราชการ และลูกจ้าง ศสร

เมื่อ ๑๗ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๗๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานมอบทุนการศึกษา บุตรข้าราชการ และลูกจ้าง ศสร. ณ ศาลามาตุลีรังสรรค์

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อ ๑๗ พ.ค. ๖๒ เวลา ๐๗๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดธรรมวารี โดยมีข้าราชการ , ลูกจ้าง , พลทหารกองประจำการ และผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ร่วมอย่างพร้อมเพียง

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พบปะกำลังพล ศสร. ที่เข้าร่วมการฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๑๖ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พบปะกำลังพล ศสร. ที่เข้าร่วมการฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุม

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธี ต้อนรับทหารใหม่ และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑

เมื่อ ๑๖ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธี ต้อนรับทหารใหม่ และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑ ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพล ศสร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อ ๑๖ พ.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพล ศสร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ ศสร.

Continue reading

ประกาศศูนย์การกำลังสำรองเรื่อง ประกวดราคาจ้างตัดเย็บเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ และทำป้ายชื่อเครื่องแบบสนาม หลักสูตร การฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจําปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศศูนย์การกำลังสำรองเรื่อง ประกวดราคาจ้างตัดเย็บเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ และทำป้ายชื่อเครื่องแบบสนาม หลักสูตร การฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจําปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด ๑ รายละเอียด ๒ รายละเอียด ๓

Continue reading