Category: -กิจกรรม

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกฯหลักสูตร ผบ.มว.อส.รุ่น​ ๔๖ และ หลักสูตร น.สัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๓

เมื่อ ๒๒ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๑๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึก หลักสูตร ผบ.มว.อส.รุ่น​ ๔๖ และ หลักสูตร น.สัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๓ ณ

Continue reading

พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกของเจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากร ณ ค่ายฝึกมาตุลีฯ

เมื่อ ๒๒ ก.พ. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกของเจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากร ณ ค่ายฝึกมาตุลี รร.กสร.ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ร่วมคณะ ผบ.นรด. ให้การต้อนรับ พล.อ. กู้เกียรติ ศรีนาคา/ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นศท.

เมื่อ ๒๑ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.ร่วมคณะ ผบ.นรด. ให้การต้อนรับ พล.อ. กู้เกียรติ ศรีนาคา/ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นศท.ณ ค่ายฝึก นศท. เขาชนไก่ อ.เมือง

Continue reading

พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.และคณะ ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่สนับสนุนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคสนาม

เมื่อ ๑๙ ก.พ. ๖๑ เวลา ๑๐๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.และคณะ ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่สนับสนุนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จว.กาญจนบุรี

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานการประชุม นขต.ศสร. (วาระพิเศษ) และมอบเงินช่วยแก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษของข้าราชการ ศสร.

เมื่อ ๑๘ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานการประชุม นขต.ศสร. (วาระพิเศษ) และมอบเงินช่วยแก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษของข้าราชการ ศสร. ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading

นายกองเอก ศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๖

เมื่อ ๑๘ ก.พ. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ นายกองเอก ศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๖ ณ หอประชุม ศสร. โดยมี พล.ต.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธาน พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อ ๑๘ ก.พ. เวลา ๐๗๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธาน พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดธรรมวารีศรีรัตนาราม อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมด้วย คุณปทุมวดี คล้ายทอง ประธานชมรมแม่บ้าน ศสร.และคณะ เยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ฯ

เมื่อ ๑๖ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๔๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมด้วย คุณปทุมวดี คล้ายทอง ประธานชมรมแม่บ้าน ศสร.และคณะ เยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษ โครงการขยายกิจการปลาทูนึ่ง อ.กุยบุรี และโครงการซ่อมจักรยานและเครื่องใช้ไฟฟ้า ณ

Continue reading

พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง ผบ.ศสร. (๑) เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศฯ และปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะด้วยมือ ให้กับทหารกองประจำการ ก่อนปลดเป็นทหารกองหนุน ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๑๕ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง ผบ.ศสร. (๑) เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศฯ และปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะด้วยมือ ให้กับทหารกองประจำการ ก่อนปลดเป็นทหารกองหนุน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ

Continue reading

พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง ผบ.ศสร. ( ๑ ) พร้อมคณะและชมรมแม่บ้าน ศสร. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เมื่อ ๑๕ ก.พ.๖๒ เวลา ๐๗๓๐ พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง ผบ.ศสร. ( ๑ ) พร้อมคณะและชมรมแม่บ้าน ศสร. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ อุทยานราชภักดิ์

Continue reading