หมวดหมู่: -กิจกรรม

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณ นภาพร สีลิพิน ภรรยา จ.ส.อ. สุทัศน์ สีลิพิน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กฝ.รร.กสร.ศสร.

เมื่อ ๑๕ ก.ค. ๖๒ พล.

Continue reading

พ.ท. คณิต เรียงวงษ์ศรี หน.กร.กยข.ศสร. ผู้แทน ผบ.ศสร. พร้อม ทหารกองประจำการ ศสร. ร่วมงาน ” มหกรรมสร้างงาน สร้าอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “

เมื่อ ๑๐ ก.ค. ๖๒ เวล

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการอบรม ชุมชน ศสร. เข้มแข็ง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สู่ชุมชนหน่วยทหารสีขาว

เมื่อ ๙ ก.ค. ๖๒ เวลา

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธี มอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบสัสดีอาวุโส (สื่ออิเล็กทรอนิกส์) รุ่นที่ ๔

เมื่อ ๔ ก.ค. ๖๒ เวลา

Continue reading