Category: -กิจกรรม

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ร่วมกับประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา ศสร. พบปะแม่บ้านและครอบครัวของกำลังพล

เมื่อ ๑๒ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ร่วมกับประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา ศสร. พบปะแม่บ้านและครอบครัวของกำลังพล ศสร. กลุ่มสีชมพูในงาน สังสรรค์ สามัคคี เสริมสร้างสัมพันธ์ดี และคุณภาพชุมชน

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.พบปะแม่บ้านและครอบครัวกลุ่มสีเหลืองในงาน สังสรรค์ สามัคคี เสริมสร้าง สัมพันธ์ดีและคุณภาพชุมช

เมื่อ ๑๑ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.พบปะแม่บ้านและครอบครัวกลุ่มสีเหลืองในงาน สังสรรค์ สามัคคี เสริมสร้าง สัมพันธ์ดีและคุณภาพชุมชน ณ ศาลามาตุลี ศสร.

Continue reading

นิทรรศการ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตยกับการเลื่อกตั้ง การดำเนินการ งานของรัฐบาล

เมื่อ ๘ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ จัดนิทรรศการ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตยกับการเลื่อกตั้ง การดำเนินการ งานของรัฐบาล ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพมารดาของ จ.ส.อ. ไชโย บัวสด

เมื่อ ๖ มี.ค. ๖๒ เวลา ๒๐๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพมารดาของ จ.ส.อ. ไชโย บัวสด ณ วัดบันไดทอง จ.เพชรบุรี

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้าทอง ผบ.ศสร เป็นประธานการออกกำลังกายและพิธีมอบทุนให้กับชมรมกีฬาภายในหน่วยและชมนิทรรศการ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตยกับการเลือกตั้ง การดำเนินการงานของรัฐบาล

เมื่อ ๖ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๕๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้าทอง ผบ.ศสร เป็นประธานการออกกำลังกายและพิธีมอบทุนให้กับชมรมกีฬาภายในหน่วยและชมนิทรรศการ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตยกับการเลือกตั้ง การดำเนินการงานของรัฐบาล ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น

เมื่อ ๖ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ บก.ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. และคณะฯ ร่วมกระทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีปิด กอ.ฝึกฯ

เมื่อ ๕ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๖๒๙ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. และคณะฯ ร่วมกระทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีปิด กอ.ฝึกฯ และมอบสินน้ำใจแก่หน่วยงานราชการที่ให้การสนับสนุนการฝึกฯ ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ จว.ก.จ.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้เครื่องหมายยศสูงขึ้น

เมื่อ ๑ มี.ค. ๕๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้เครื่องหมายยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ร่วมคณะ ผบ.รร.นส.ทบ.ให้การต้อนรับ พล.อ. ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสธ.ทบ. เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงเรียนนายสิบทหารบก

เมื่อ ๒๘ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๑๐๐ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ร่วมคณะ ผบ.รร.นส.ทบ.ให้การต้อนรับ พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสธ.ทบ. เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงเรียนนายสิบทหารบก ณ รร.นส.ทบ. จว.ประจวบคีรีขันธ์

Continue reading

พ.อ.สุทัศน์ เอี่ยมอารมณ์ เสธ.ศสร. ตรวจการตรวจสอบและประเมิณผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๒๘ ก.พ. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พ.อ.สุทัศน์ เอี่ยมอารมณ์ เสธ.ศสร. ตรวจการตรวจสอบและประเมิณผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๒ ศูนย์การกำลังสำรอง ณ ร้อย บร.กบร.ศสร.

Continue reading