หมวดหมู่: -กิจกรรม

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม และการตรวจสภาพความพร้อมฯ การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรอง พร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒

เมื่อ ๒๖ พ.ค. ๖๒ เวล

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง เป็นประธานพิธี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ปลูกต้นไม้ยืนต้นเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อ ๒๒ พ.ค. ๖๒ เวล

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พบปะกำลังพล ศสร. ที่เข้าร่วมการฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๑๖ พ.ค. ๖๒ เวล

Continue reading