หมวดหมู่: -รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการ

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน บรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (จำนวน ๖ อัตรา )

ประกาศศูนย์การกำลังส

Continue reading

รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศศูนย์การกำลังส

Continue reading

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน บรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ( จำนวน ๕ อัตรา )

ประกาศศูนย์การกำลังส

Continue reading

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน บรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ศูนย์การกำลังสำรอง ม

Continue reading