Category: -ประกาศการรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน บรรจุเข้ารับราชการ

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน บรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ศูนย์การกำลังสำรอง มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน  เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  จำนวน ๕ อัตรา  ดังนี้ ๑. ตำแหน่ง  พลขับ (อัตราสิบเอก)      จำนวน  ๒  อัตรา (ชาย)

Continue reading