Category: -ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน บรรจุเข้ารับราชการ

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน บรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ( จำนวน ๕ อัตรา )

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน บรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๕ อัตรา และได้ดำเนินการสอบคัดเลือก เมื่อ ๑๕ – ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกฯ ได้ดังนี้

Continue reading

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน บรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ศูนย์การกำลังสำรอง มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน  เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  จำนวน ๕ อัตรา  ดังนี้ ๑. ตำแหน่ง  พลขับ (อัตราสิบเอก)      จำนวน  ๒  อัตรา (ชาย)

Continue reading