หมวดหมู่: -ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกองทัพบก โดยศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ สำหรับใช้ในการดูงานและศึกษาภูมิประเทศ หลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๓

ประกาศกองทัพบก โดยศู

Continue reading

ประกาศกองทัพบก โดยศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก การฝึกอบรมสมาชิก อส. หลักสูตรจัดตั้งและทดแทน สมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกองทัพบก โดยศู

Continue reading

ประกาศศูนย์การกําลังสํารอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฝึกการฝึกอบรม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. (จชต.) รุ่นที่ ๓๒ ประจําปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศศูนย์การกําลัง

Continue reading

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( ซื้อเครื่องช่วยฝึกการอบรมหลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. (จชต.) รุ่นที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๒ )

ประกาศศูนย์การกำลังส

Continue reading

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย และ สป.ของใช้ส่วนตัว หลักสูตร การฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding )

ประกาศศูนย์การกำลังส

Continue reading

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย และ สป.ของใช้ส่วนตัว หลักสูตรการฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศศูนย์การกำลังส

Continue reading

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเย็บเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ และทำป้ายชื่อเครื่องแบบสนาม หลักสูตร การฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจําปี ๒๕๖๒

ประกาศศูนย์การกำลังส

Continue reading