พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. เป็นประธานการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ศสร.

เมื่อ ๑๓ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐ พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. เป็นประธานการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ศสร. ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading

พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิต ของ นศท.

เมื่อ ๑๓ พ.ย. ๖๑  เวลา ๑๓๐๐ พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิต ของ นศท. ณ ศูนย์ฝึก (ย่อย) ศสร.  

Continue reading

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบสัสดีชั้นต้น (สื่ออิเล็กทรอนิกส์) รุ่นที่ ๑

เมื่อ ๑๓ พ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐ พ.อ. นฤดล ท้าวฤิทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบสัสดีชั้นต้น (สื่ออิเล็กทรอนิกส์) รุ่นที่ ๑ ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading

พลทหารเยี่ยมภรรยาคลอดบุตร (โรงพยาบาลหัวหิน)

เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๑ พลตรีวุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. มอบหมายให้ พ.ท.หญิง รัชนี จ่างศรี ผบ.หน่วยตรวจโรค ศสร.พร้อมด้วย ผช.ผู้ฝึก จากหน่วยฝึกทหารใหม่ ศสร.นำพลทหาร วรยศ นิลน้ำเพชร ทหารใหม่ ปี

Continue reading

พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑

เมื่อ ๙ พ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙๓๐ นายกองเอก ศัดิ์ชัย แตงฮ่อ รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน / รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑  โดยมี

Continue reading

พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการ ศสร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อ ๙ พ.ย. ๖๑ เวลา ๐๘๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการ ศสร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ ศสร.

Continue reading

พิธีไหว้ครู หลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๓ และ หลักสูตร นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาที่ผ่านการสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดี รุ่นที่ ๒๕

เมื่อ ๘ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีไหว้ครู หลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๓ และ หลักสูตร นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาที่ผ่านการสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดี รุ่นที่ ๒๕

Continue reading

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๓

เมื่อ ๘ พ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๓ ณ หอประชุม ศสร.      

Continue reading

เยี่ยมภรรยาคลอดบุตร

เมื่อ ๗ พ.ย. ๖๑ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. มอบหมายให้ พ.ท. หญิง รัชนี จ่างศรี ผบ.หน่วยตรวจโรค ศสร. พร้อมด้วยครูฝึก จากหน่วยฝึกทหารใหม่ ศสร. นำพลทหาร พิสุทธ์

Continue reading

พิธีเปิดการอบรม หลักสูตร นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาที่ผ่านการสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดี รุ่นที่ ๒๕

เมื่อ ๗ พ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาที่ผ่านการสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดี รุ่นที่ ๒๕ ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading