พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.และคณะร่วมในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และประกอบพิธีทางศาสนาในโอกาศเปิดกองอำนวยการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อ ๖ ม.ค. ๖๒ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.และคณะร่วมในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และประกอบพิธีทางศาสนา ในโอกาศเปิด กองอำนวยการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี พลโทปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. เป็นประธาน ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จว.กาญจนบุรี

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ สักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องใน วันกำเนิดทหารม้า

เมื่อ ๔ ม.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๙ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ สักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องใน วันกำเนิดทหารม้า ณ วัดห้วยมงคล

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยม จ.ส.อ.ศิริวัฒน์ ฝ้ายโคกสูง สังกัด ผชฝ.กศ.รร.กสร. ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน เป็นเหตุให้ต้องตัดขา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล

เมื่อ ๔ ม.ค. ๖๒ เวลา ๑๑๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยม จ.ส.อ.ศิริวัฒน์ ฝ้ายโคกสูง สังกัด ผชฝ.กศ.รร.กสร. ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน เป็นเหตุให้ต้องตัดขา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล ณ บ้านพัก

Continue reading

พ.อ. อภิราม รามณัฐ รอง.เสธ.ศสร. เป็นประธานตรวจความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัย ศสร.

เมื่อ ๓ ม.ค. ๖๒ เวลา ๑๔๐๐ พ.อ. อภิราม รามณัฐ รอง.เสธ.ศสร. เป็นประธานตรวจความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัย ศสร. ณ หน้า บก.ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พบปะข้าราชการ ศสร. ที่ไปสนับสนุนการฝึกภาคสนาม นศท. เขาชนไก่

เมื่อ ๒ ม.ค. ๖๒ เวลา ๑๔๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พบปะข้าราชการ ศสร. ที่ไปสนับสนุนการฝึกภาคสนาม นศท. เขาชนไก่ จว.กาญจนบุรี ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ศสร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ (นรด.)

เมื่อ ๒๙ เวลา ๐๖๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ศสร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ และอวยพรปีใหม่ และมอบกระเช้าแด่ ผบ.นรด. และคณะผู้บังคับบัญชา นรด. ณ นรด.

Continue reading

พ.อ.นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. พร้อมข้าราชการ ศสร. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหารา

เมื่อ ๒๘ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๐๗๓๐ พ.อ.นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. พร้อมข้าราชการ ศสร. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ อุทยานราชภักดิ์

Continue reading

พ.อ. สุทัศน์ เอี่ยมอารมณ์ เสธ.ศสร. ตรวจเยี่ยม ข้าราชการ ศสร. ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน ของ ศสร.

เมื่อ ๒๗ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๕๓๐ พ.อ. สุทัศน์ เอี่ยมอารมณ์ เสธ.ศสร. ตรวจเยี่ยม ข้าราชการ ศสร. ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน ของ ศสร. หน้า บก.ศสร.แห่งใหม่

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีลดน้ำศพบิดา จ.ส.อ. สุรชาติ วัฒนาวงศ์สุโข ข้าราชการ ศสร.

เมื่อ ๒๖ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๗๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีลดน้ำศพบิดา จ.ส.อ. สุรชาติ วัฒนาวงศ์สุโข ข้าราชการ ศสร. ณ วัดธรรมวารีศรีรัตนาราม อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์

Continue reading

พ.อ. เกษม ตราชู รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. เป็นผู้แทน ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๐๐๐ พ.อ. เกษม ตราชู รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. เป็นผู้แทน ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ที่ได้จัดขึ้นเพื่อความปลอดภัยในกา ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

Continue reading