พิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการ ศสร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อ ๗ พ.ย. ๖๑ เวลา ๐๘๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการ ศสร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ ศสร.      

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีพบปะทหารใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒

เมื่อ ๕ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๔๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีพบปะทหารใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒ ณ หอประชุม ศสร.  

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมทหารใหม่ ผลัด ๒/ ๖๑

เมื่อ ๔ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๑๐๐ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมทหารใหม่ ผลัด ๒/ ๖๑ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยม การต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๑

เมื่อ ๑ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยม การต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๑ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ศสร.

Continue reading

พิธีอำลา ผู้บังคับบัญชาทหารกองประจำการ ศสร. ที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารองหนุน

เมื่อ ๓๑ ต.ค. ๖๑ เวลา ๐๘๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีอำลา ผู้บังคับบัญชาทหารกองประจำการ ศสร. ที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารองหนุน ณ หน้า บก.ศสร. ต่อมาเมื่อเวลา ๑๒๐๐ ผบ.ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจความพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่, โรงเลี้ยง และหน่วยตรวจโรค ศสร. ในการเตรียมการรับทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๖๑

เมื่อ ๓๐ ต.ค. ๖๑ เวลา ๑๔๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจความพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่, โรงเลี้ยง และหน่วยตรวจโรค ศสร. ในการเตรียมการรับทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๖๑ ในวันที่ ๑ พ.ย.

Continue reading

ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา หลักสูตร นนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า ร. รุ่นที่ ๒๑ (๒/๖๐)

เมื่อ ๓๐ ต.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา หลักสูตร นนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า ร. รุ่นที่

Continue reading

พิธี ปลูกต้นไม้ยืนต้น ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อ ๒๙ ต.ค. ๖๑ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธี ปลูกต้นไม้ยืนต้น ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หน้า บก.ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. และ คุณ ปทุมวดี คล้ายทอง ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา ศสร. ตรวจเยี่ยม บุตรข้าราชการ ศสร. ที่มีความต้องการพิเศษ

เมื่อ ๒๖ ต.ค. ๖๑ เวลา ๑๕๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. และ คุณ ปทุมวดี คล้ายทอง ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา ศสร. ตรวจเยี่ยม บุตรข้าราชการ

Continue reading

ชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา นรด. ตรวจเยี่ยม ชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา ศสร.

เมื่อ ๒๖ ต.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๓๐ คุณ ดวงแข ปทะวานิช ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา นรด. เป็นประธานพิธี มอบเงินทุนสงเคาระห์สมาคมแม่บ้าน ทบ. ให้กับบุตรข้าราชการ ศสร. ที่มีความต้องการพิเศษ พร้อมทั้ง

Continue reading