ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน บรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ศูนย์การกำลังสำรอง มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน  เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  จำนวน ๕ อัตรา  ดังนี้ ๑. ตำแหน่ง  พลขับ (อัตราสิบเอก)      จำนวน  ๒  อัตรา (ชาย)

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อ  ๑๘ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร   คล้ายทอง  ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย คือ พ.ท.ทวีศักดิ์ รักษาสัตย์  ณ ห้องพิธีการ

Continue reading

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างตัดเย็บเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ และทำป้าย ชื่อเครื่องแบบสนาม หลักสูตร การฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างตัดเย็บเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ และทำป้ายชื่อเครื่องแบบสนาม หลักสูตร การฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๖๒ อ่านรายละเอียด

Continue reading

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ซื้อเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย และสป.ของใช้ส่วนตัวกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๖๒

 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ซื้อเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย และสป.ของใช้ส่วนตัวกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๖๒  อ่านรายละเอียด

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะเดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียนโรงเรียนชลประทานปราณบุรี

 เมื่อ ๑๗ ธ.ค. ๖๑ เวลา 1200 พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะเดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียนโรงเรียนชลประทานปราณบุรี อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกล คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานเปิดการแข่งขันเปตองกลุ่มค่ายธนะรัชต์ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อ ๑๗ ธ.ค. ๖๑  พล.ต. วุฒิไกล   คล้ายทอง  ผบ.ศสร. เป็นประธานเปิดการแข่งขันเปตองกลุ่มค่ายธนะรัชต์ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬา หน้า บก.ศสร.

Continue reading

นายกองโท สมชาย เกียรติก้องแก้ว ผอ.ส่วนยุทธการและการข่าว บก.อส. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑

เมื่อ ๑๗ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๐๐๐ นายกองโท สมชาย เกียรติก้องแก้ว ผอ.ส่วนยุทธการและการข่าว บก.อส. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑ ณ เขื่อนปราณบุรี โดยมี

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑

เมื่อ ๑๖ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑  ณ เขื่อนปราณบุรี

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส กับทีมฟุตบอลอาวุโส ศสร. ในการแข็งขันกีฬากลุ่มค่ายธนะรัชต์ ประจำปี ๒๕๖๑ และ ร่วมพิธีเปิดการแข็งขันกีฬา กลุ่มค่ายธนะรัชต์ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อ ๑๒ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส กับทีมฟุตบอลอาวุโส ศสร. ในการแข่งขันกีฬากลุ่มค่ายธนะรัชต์ ประจำปี ๒๕๖๑ และร่วมพิธีเปิดการแข็งขันกีฬา กลุ่มค่ายธนะรัชต์ ประจำปี ๒๕๖๑

Continue reading

ร่วมปั่นจักยานในกิจกรรม ” BIKE อุ่น ไอ รัก “

เมื่อ ๙ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๕๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมข้าราชการ ศสร. ร่วมปั่นจักยานในกิจกรรม ” BIKE อุ่น ไอ รัก ” ณ

Continue reading