พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง พร้อมคณะ พบปะพร้อมทั้ง มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินการฝึกศึกษา ของ นศท. ประจำปี ๒๕๖๒ ชั้นปีที่ ๑ , ชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๓

เมื่อ ๒ ก.ค. ๖๒ เวลา ๑๔๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง พร้อมคณะ พบปะพร้อมทั้ง มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินการฝึกศึกษา ของ นศท. ประจำปี ๒๕๖๒ ชั้นปีที่ ๑ , ชั้นปีที่

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต ทบ. และเงินช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษของ นรด. ให้กับทายาท ของ รด.ต.ภิญโญ เบ็ญจวรรณ

เมื่อ ๒ ก.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต ทบ. และเงินช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษของ นรด. ให้กับทายาท ของ รด.ต.ภิญโญ เบ็ญจวรรณ ตำแหน่ง นชง.ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกท่าพระราชทาน หลักสูตร ผบ.ร้อย.อส. รุ่นที่ ๕๒ และ รุ่นที่ ๕๓

เมื่อ ๑ ก.ค. ๖๒ เวลา ๑๕๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกท่าพระราชทาน หลักสูตร ผบ.ร้อย.อส. รุ่นที่ ๕๒ และ รุ่นที่ ๕๓ ณ

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินการฝึก นศท. ประจำปี ๒๕๖๒ ให้กับครูฝึก ศูนย์ฝึกย่อย นศท.มทบ. ๑๕ (ศสร.)

เมื่อ ๑ ก.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินการฝึก นศท. ประจำปี ๒๕๖๒ ให้กับครูฝึก ศูนย์ฝึกย่อย นศท.มทบ. ๑๕ (ศสร.) ณ

Continue reading

นายกองเอก ศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาสมาชิก อส. หลักสูตร ผบ.ร้อย.อส. รุ่นที่ ๕๒ และ รุ่นที่ ๕๓

เมื่อ ๑ ก.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ นายกองเอก ศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาสมาชิก อส. หลักสูตร ผบ.ร้อย.อส. รุ่นที่ ๕๒ และ รุ่นที่ ๕๓ ณ

Continue reading

พ.อ. รณฤทธิ์ มีจันที เสธ.ศสร. เป็นประธานเปิดการ รับตรวจและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ. ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๒๘ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พ.อ. รณฤทธิ์ มีจันที เสธ.ศสร. เป็นประธานเปิดการ รับตรวจและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ. ประจำปี ๒๕๖๒ ตรวจภายใน ครั้นที่ ๑ ณ

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่ สมนึก รัตนกุล

เมื่อ ๒๗ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๖๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่ สมนึก รัตนกุล มาดาร พ.ต. ปรีชา รัตนกุล หน.ผขว/รปภ.กยข.ศสร. ณ

Continue reading

พ.อ.นฤดล ท้าวฤิทธิ์ รอง ผบ.ศสร. และชมรมแม่บ้าน ศสร. ร่วมพิธี วันสถาปนา โรงเรียนนายสิบทหารบก ครบรอบปีที่ ๕๒

เมื่อ ๒๐ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ พ.อ.นฤดล ท้าวฤิทธิ์ รอง ผบ.ศสร. และชมรมแม่บ้าน ศสร. ร่วมพิธี วันสถาปนา โรงเรียนนายสิบทหารบก ครบรอบปีที่ ๕๒ ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก โดยมี

Continue reading

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย และ สป.ของใช้ส่วนตัว หลักสูตร การฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding )

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย และ สป.ของใช้ส่วนตัว หลักสูตร การฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding ) รายละเอียด

Continue reading

เมื่อ ๑๘ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๐๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธี มอบเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๒

Continue reading