พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีไหว้ครู หลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๓๑

เมื่อ ๒ พ.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีไหว้ครู หลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๓๑ ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading

พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจความพร้อม การรับทหารใหม่และญาติของทหารใหม่ประจำปี ๖๒ ผลัดที่ ๑

เมื่อ ๑ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจความพร้อม การรับทหารใหม่และญาติของทหารใหม่ประจำปี ๖๒ ผลัดที่ ๑ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม การต้อนรับทหารใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑

เมื่อ ๑ พ.ค. 62 เวลา ๑๔๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม การต้อนรับทหารใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธี อำลาผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ ศสร. ที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๓๐ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๐๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธี อำลาผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ ศสร. ที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หน้า บก.ศสร.

Continue reading

พ.อ. สิทธิชน นามสุข ผอ.กศ.รร.กสร.ศสร. มอบของที่ระลึกให้กับทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน และสอบเข้าศึกษาต่อ รร.นส.ทบ.

เมื่อ ๓๐ เม.ย. ๖๒ ๐๙๐๐ พ.อ. สิทธิชน นามสุข ผอ.กศ.รร.กสร.ศสร. มอบของที่ระลึกให้กับทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน จำนวน ๗ นาย และ สอบเข้าศึกษาต่อ รร.นส.ทบ. จำนวน ๒ นาย ณ

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่ เก็บ สาลี

เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๔๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่ เก็บ สาลี มารดา ร.ท. คณิตศักดิ์ สาลี ข้าราชการ ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง เป็นประธานกการอบรม โรคลมแดด (Heat Stroke) หลักสูตร ครูทหารใหม่

เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง เป็นประธานการอบรม โรคลมแดด (Heat Stroke) หลักสูตร ครูทหารใหม่ ศสร. ณ ห้องเรียนหมายเลขข ๑ กศ.รร.กสร.ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจความเรียบร้อยของ หน่วยฝึกทหารใหม่ ศสร. และได้กรุณามอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการรับทหารใหม่ ผลัดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๐๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจความเรียบร้อยของ หน่วยฝึกทหารใหม่ ศสร. และได้กรุณามอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการรับทหารใหม่ ผลัดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่

Continue reading

พ.อ. รณฤทธิ์ มีจันที เสธ.ศสร. เป็นประธานการอบรม ศีลธรรม ประจำเดือน

เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พ.อ. รณฤทธิ์ มีจันที เสธ.ศสร. เป็นประธานการอบรม ศีลธรรม ประจำเดือน เม.ย. ๖๒ ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading

ประกาศ ศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อเครื่องแต่งกาย และ สป.ของใช้ส่วนตัว หลักสูตร การฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศ ศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อเครื่องแต่งกาย และ สป.ของใช้ส่วนตัวหลักสูตร การฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

Continue reading