พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานการปลูกต้นไม้ยืนต้น เนื่องในโอกาสวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อ ๑๒ ก.ย. ๖๒ เวล

Continue reading

พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธี มอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. (จชต.) รุ่นที่ ๓๒

เมื่อ ๑๑ ก.ย. ๖๒ เวล

Continue reading