ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา หลักสูตร นนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า ร. รุ่นที่ ๒๑ (๒/๖๐)

เมื่อ ๓๐ ต.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา หลักสูตร นนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า ร. รุ่นที่

Continue reading

พิธี ปลูกต้นไม้ยืนต้น ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อ ๒๙ ต.ค. ๖๑ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธี ปลูกต้นไม้ยืนต้น ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หน้า บก.ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. และ คุณ ปทุมวดี คล้ายทอง ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา ศสร. ตรวจเยี่ยม บุตรข้าราชการ ศสร. ที่มีความต้องการพิเศษ

เมื่อ ๒๖ ต.ค. ๖๑ เวลา ๑๕๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. และ คุณ ปทุมวดี คล้ายทอง ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา ศสร. ตรวจเยี่ยม บุตรข้าราชการ

Continue reading

ชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา นรด. ตรวจเยี่ยม ชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา ศสร.

เมื่อ ๒๖ ต.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๓๐ คุณ ดวงแข ปทะวานิช ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา นรด. เป็นประธานพิธี มอบเงินทุนสงเคาระห์สมาคมแม่บ้าน ทบ. ให้กับบุตรข้าราชการ ศสร. ที่มีความต้องการพิเศษ พร้อมทั้ง

Continue reading

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อ ๒๓ ต.ค. ๖๑ เวลา ๐๗๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมข้าราชาร ศสร. และชมรมแม่บ้าน ศสร. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ

Continue reading

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน (หญิง ) บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน (หญิง ) บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  รายละเอียด

Continue reading

การอบรมศีลธรรม วัฒนธรรมทหาร ศสร. ประจำเดือน ต.ค. ๖๑

เมื่อ ๑๗ ต.ค. ๖๑ เวลา ๑๐๐๐ พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. เป็นประธานเปิดกิจกรรม การอบรมศีลธรรม วัฒนธรรมทหาร ศสร. ประจำเดือน ต.ค. ๖๑ ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading

พิธีทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๒ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อ ๑๓ ต.ค. ๖๑ เวลา ๐๗๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๒ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุม

Continue reading

พิธีเปิดกิจกรรม การปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก วันที่ ๕ ธ.ค. ๖๑ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อ ๑๒ ต.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม การปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก วันที่ ๕ ธ.ค. ๖๑ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Continue reading