ประกาศ ศูนย์การกำลังสำรอง เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกวดราคาจ้างจ้างตัดเย็บเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ และทำป้ายชื่อเครื่องแบบสนาม สำหรับ หลักสูตร การฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศ ศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกวดราคาจ้างจ้างตัดเย็บเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ และทำป้ายชื่อเครื่องแบบสนาม สำหรับ หลักสูตร การฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานสวดพระอภิธรรม นางเก็บ สาลี

เมื่อ ๒๓ เม.ย. ๖๒ เวลา ๒๐๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานสวดพระอภิธรรม นางเก็บ สาลี มารดาของ ร.ท. คณิตศักดิ์ สาลี ข้าราชการสังกัด ผธก.รร.กสร.ศสร. ณ

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง เป็นประธานมอบทุนให้กับบุตรข้าราชการ ศสร. ที่มีความต้องการพิเศษ

เมื่อ ๒๒ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๔๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง เป็นประธานมอบทุนให้กับบุตรข้าราชการ ศสร. ที่มีความต้องการพิเศษ โดยผู้แทนหน่วยเป็นผู้รับมอบ และประชุม นขต.ศสร. ณ ห้องประชุม ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร สำหรับ จ.ส.อ.(พ) อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เมื่อ ๒๒ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร สำหรับ จ.ส.อ.(พ) อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๓๑

เมื่อ ๒๒ เม.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๓๑ ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการ ศสร.

เมื่อ ๑๘ เม.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการ ศสร. ที่ได้รับยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน

เมื่อ ๑๗ เม.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน บริเวณ ถนนเพชรเกษมหน้า ศสร. แห่งใหม่

Continue reading

พ.อ.นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. เป็นประธานเปิด จุดให้บริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ” สงกรานต์ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน “

เมื่อ ๑๑ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ พ.อ.นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. เป็นประธานเปิด จุดให้บริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ” สงกรานต์ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน ” ณ หน้า บก.ศสร. แห่งใหม่

Continue reading