พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธี มอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๓๓

เมื่อ ๑๘ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธี มอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๓๓ ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีรดน้ำศพ ร.ต. สายหยุด สินสุวรรณ บิดาของ จ.ส.อ. วิริยะ สินสุวรรณ ข้าราชการ ศสร.

เมื่อ ๑๓ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๖๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีรดน้ำศพ ร.ต. สายหยุด สินสุวรรณ บิดาของ จ.ส.อ. วิริยะ สินสุวรรณ ข้าราชการ ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกเเป็นหน่วยเบื่องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒

เมื่อ ๑๒ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกเเป็นหน่วยเบื่องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒ ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ร่วมให้การต้อนรับ ผช.ผบ.ทบ.

เมื่อ ๑๐ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ร่วมให้การต้อนรับ ผช.ผบ.ทบ. ในโอกาสเป็นประธานพิธี วันคล้ายวันสถาปนา ศร. ณ บก.ศร.

Continue reading

พล.ท. กฤษณ์ดนัย อิทธิมณฑล หัวหน้าคณะทำงานด้านยุทธการ ทบ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒

เมื่อ ๑๐ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ท. กฤษณ์ดนัย อิทธิมณฑล หัวหน้าคณะทำงานด้านยุทธการ ทบ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒ ณ สนามฝึก ศร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม การฝึกเป็นหน่วยเบื่องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒

เมื่อ ๙ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม การฝึกเป็นหน่วยเบื่องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒ ณ สนามฝึก ศร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนพก หลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นต้นรุ่นที่ ๓๑ และกำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒

เมื่อ ๗ มิ.ย. 62 เวลา ๑๐๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.  พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนพก หลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นต้นรุ่นที่ ๓๑ และกำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒ ณ สนามยิงปืนพก

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม และตรวจสภาพความพร้อมฯ กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒

เมื่อ ๗ มิ.ย. 62 เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม และตรวจสภาพความพร้อมฯ กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒ ณ สนามฝึก รร.กสร.ศสร.

Continue reading

พ.อ. สุริยน วิทวัสกุล รอง ผอ.กศ.รร.กสร.ศสร. พร้อมคณะนักเรียนนายสิบสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๓๓ ศึกษาดูงานจังหวัดเพชรบุรี

เมื่อ วันที่ ๗ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พ.อ. สุริยน วิทวัสกุล รอง ผอ.กศ.รร.กสร.ศสร. พร้อมคณะนักเรียนนายสิบสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๓๓ ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสัสดีจังหวัดเพชรบุรี และ หน่วยสัสดีอำเภอเมืองเพชรบุรี

Continue reading

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย และ สป.ของใช้ส่วนตัว หลักสูตรการฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย และ สป.ของใช้ส่วนตัว หลักสูตรการฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด ๑ รายละเอียด ๒ รายละเอียด ๓

Continue reading