ชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา นรด. ตรวจเยี่ยม ชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา ศสร.

เมื่อ ๒๖ ต.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๓๐ คุณ ดวงแข ปทะวานิช ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา นรด. เป็นประธานพิธี มอบเงินทุนสงเคาระห์สมาคมแม่บ้าน ทบ. ให้กับบุตรข้าราชการ ศสร. ที่มีความต้องการพิเศษ พร้อมทั้ง

Continue reading

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อ ๒๓ ต.ค. ๖๑ เวลา ๐๗๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมข้าราชาร ศสร. และชมรมแม่บ้าน ศสร. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ

Continue reading

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน (หญิง ) บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน (หญิง ) บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  รายละเอียด

Continue reading

การอบรมศีลธรรม วัฒนธรรมทหาร ศสร. ประจำเดือน ต.ค. ๖๑

เมื่อ ๑๗ ต.ค. ๖๑ เวลา ๑๐๐๐ พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. เป็นประธานเปิดกิจกรรม การอบรมศีลธรรม วัฒนธรรมทหาร ศสร. ประจำเดือน ต.ค. ๖๑ ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading

พิธีทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๒ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อ ๑๓ ต.ค. ๖๑ เวลา ๐๗๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๒ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุม

Continue reading

พิธีเปิดกิจกรรม การปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก วันที่ ๕ ธ.ค. ๖๑ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อ ๑๒ ต.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม การปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก วันที่ ๕ ธ.ค. ๖๑ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเครื่องออกกำลังกาย ที่ได้รับมาจาก ทบ.

เมื่อ ๑๑ ต.ค. ๖๑ เวลา ๑๔๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเครื่องออกกำลังกาย ที่ได้รับมาจาก ทบ. พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโรงประกอบเลี้ยง ร้อย.บร.กบร.ศสร. และตรวจเยี่ยมครูฝึกทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กบร.ศสร.

Continue reading

พล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. ตรวจเยี่ยม ศสร.

เมื่อ ๙ ต.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐ พล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. ตรวจเยี่ยม ศสร. และพบปะข้าราชการ ศสร. พร้อมให้แนวทางการทำงาน ในโอกาสรับตำแหน่ง ผบ.นรด. ท่านใหม่ โดยมี พล.ต. วุฒิไกร

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึก นศท.

เมื่อ ๔ ต.ค. ๖๑ เวลา ๑๔๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึก นศท. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี

Continue reading