พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีไหว้ครู หลักสูตร นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาที่ผ่านการสอบเลื่อนฐานะ เป็นนายทหารสัญญาบัตร สายงานสัสดี รุ่นที่ ๒๖

เมื่อ ๗ พ.ย. ๖๒ เวลา

Continue reading

นายกองโท สมชาย เกียรติก้องแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมสมาชิก อส. หลักสูตร จัดตั้งและทดแทน สมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๓

เมื่อ ๗ พ.ย. ๖๒ เวลา

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาที่ผ่านการสอบเลื่อนฐานะ เป็นนายทหารสัญญาบัตร สายงานสัสดี รุ่นที่ ๒๖

เมื่อ ๕ พ.ย. 62 เวลา

Continue reading

พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง ผบ.ศสร. ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบใบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา หลักสูตร นนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า ร. รุ่นที่ ๒๒

เมื่อ ๓๐ ต.ค. ๖๒ พ.อ

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมข้าราชการ และชมรมแม่บ้าน ศสร. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อ ๒๓ ต.ค. ๖๒ เวล

Continue reading