พ.อ. สุทัศน์ เอี่ยมอารมณ์ เสธ.ศสร. ตรวจเยี่ยม ข้าราชการ ศสร. ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน ของ ศสร.

เมื่อ ๒๗ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๕๓๐ พ.อ. สุทัศน์ เอี่ยมอารมณ์ เสธ.ศสร. ตรวจเยี่ยม ข้าราชการ ศสร. ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน ของ ศสร. หน้า บก.ศสร.แห่งใหม่

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีลดน้ำศพบิดา จ.ส.อ. สุรชาติ วัฒนาวงศ์สุโข ข้าราชการ ศสร.

เมื่อ ๒๖ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๗๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีลดน้ำศพบิดา จ.ส.อ. สุรชาติ วัฒนาวงศ์สุโข ข้าราชการ ศสร. ณ วัดธรรมวารีศรีรัตนาราม อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์

Continue reading

พ.อ. เกษม ตราชู รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. เป็นผู้แทน ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๐๐๐ พ.อ. เกษม ตราชู รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. เป็นผู้แทน ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ที่ได้จัดขึ้นเพื่อความปลอดภัยในกา ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการ ศสร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อ ๒๖ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๐๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการ ศสร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ ศสร.

Continue reading

พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. เป็นประธานการอบรมศีลธรรม วัฒนธรรม ศสร. ประจำเดือน ธ.ค. ๖๑

เมื่อ ๒๖ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๓๐ พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. เป็นประธานการอบรมศีลธรรม วัฒนธรรม ศสร. ประจำเดือน ธ.ค. ๖๑ ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานเปิดงานสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒

เมื่อ ๒๕ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานเปิดงานสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ หน้าหมู่บ้าน ศสร.

Continue reading

พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธี ตักบาตรอาหารแห้ง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

เมื่อ ๒๕ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๐๗๓๐ พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธี ตักบาตรอาหารแห้ง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ศสร. ณ หอประชุม ศสร. และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำค่ายธนะรัชต์

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน ศสร.

เมื่อ ๒๔ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๐๗๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน ศสร. เพื่อจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๑

Continue reading

พล.ท. ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. เป็นประธานการแข่งขัน/ประกวดเพาะกายทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๒๕๖๑ หน่วยฝึกทหารใหม่ หน่วยขึ้นตรง นรด.

เมื่อ ๒๔ ธ.ค. ๖๑ พล.ท. ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. เป็นประธานการแข่งขัน/ประกวดเพาะกายทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๒๕๖๑ หน่วยฝึกทหารใหม่ หน่วยขึ้นตรง นรด. ณ หอประชุม ศสร. โดยมี พล.ต. วุฒิไกร

Continue reading