พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง การฝึกเป็นหน่วยเบื่องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒

เมื่อ ๖ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง การฝึกเป็นหน่วยเบื่องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒ ณ สนามยิงปืน ๑๐๐๐ นิ้ว

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิด การฝึกเป็นหน่วยเบื่องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒

เมื่อ ๕ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๑๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิด การฝึกเป็นหน่วยเบื่องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒ ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อ ๕ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง พร้อมข้าราชการ ศสร. ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

เมื่อ ๕ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๐๘๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง พร้อมข้าราชการ ศสร. ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ บก.ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการรับพลกำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย ๖๒ เวลา ๑๖๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการรับพลกำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ กองร้อยฝึก รร.กสร.ศสร

Continue reading

พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒

เมื่อ ๓๑ พ.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒ ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading

พล.ท. ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม การฝึกเป็นหน่วยเบื่องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๒๙ พ.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พล.ท. ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม การฝึกเป็นหน่วยเบื่องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ พื้นที่ฝึก ศร. โดยมี

Continue reading

พล.ท. ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ศสร. ประจำปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑

เมื่อ ๒๘ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๕๓๐ พล.ท. ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ศสร. ประจำปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ศสร.

Continue reading