พิธีไหว้ครู หลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๓ และ หลักสูตร นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาที่ผ่านการสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดี รุ่นที่ ๒๕

เมื่อ ๘ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีไหว้ครู หลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๓ และ หลักสูตร นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาที่ผ่านการสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดี รุ่นที่ ๒๕

Continue reading

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๓

เมื่อ ๘ พ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๓ ณ หอประชุม ศสร.      

Continue reading

เยี่ยมภรรยาคลอดบุตร

เมื่อ ๗ พ.ย. ๖๑ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. มอบหมายให้ พ.ท. หญิง รัชนี จ่างศรี ผบ.หน่วยตรวจโรค ศสร. พร้อมด้วยครูฝึก จากหน่วยฝึกทหารใหม่ ศสร. นำพลทหาร พิสุทธ์

Continue reading

พิธีเปิดการอบรม หลักสูตร นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาที่ผ่านการสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดี รุ่นที่ ๒๕

เมื่อ ๗ พ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาที่ผ่านการสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดี รุ่นที่ ๒๕ ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading

พิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการ ศสร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อ ๗ พ.ย. ๖๑ เวลา ๐๘๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการ ศสร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ ศสร.      

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีพบปะทหารใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒

เมื่อ ๕ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๔๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีพบปะทหารใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒ ณ หอประชุม ศสร.  

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมทหารใหม่ ผลัด ๒/ ๖๑

เมื่อ ๔ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๑๐๐ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมทหารใหม่ ผลัด ๒/ ๖๑ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยม การต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๑

เมื่อ ๑ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยม การต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๑ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ศสร.

Continue reading

พิธีอำลา ผู้บังคับบัญชาทหารกองประจำการ ศสร. ที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารองหนุน

เมื่อ ๓๑ ต.ค. ๖๑ เวลา ๐๘๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีอำลา ผู้บังคับบัญชาทหารกองประจำการ ศสร. ที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารองหนุน ณ หน้า บก.ศสร. ต่อมาเมื่อเวลา ๑๒๐๐ ผบ.ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจความพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่, โรงเลี้ยง และหน่วยตรวจโรค ศสร. ในการเตรียมการรับทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๖๑

เมื่อ ๓๐ ต.ค. ๖๑ เวลา ๑๔๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจความพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่, โรงเลี้ยง และหน่วยตรวจโรค ศสร. ในการเตรียมการรับทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๖๑ ในวันที่ ๑ พ.ย.

Continue reading