พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.พบปะแม่บ้านและครอบครัวกลุ่มสีเหลืองในงาน สังสรรค์ สามัคคี เสริมสร้าง สัมพันธ์ดีและคุณภาพชุมช

เมื่อ ๑๑ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.พบปะแม่บ้านและครอบครัวกลุ่มสีเหลืองในงาน สังสรรค์ สามัคคี เสริมสร้าง สัมพันธ์ดีและคุณภาพชุมชน ณ ศาลามาตุลี ศสร.

Continue reading

นิทรรศการ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตยกับการเลื่อกตั้ง การดำเนินการ งานของรัฐบาล

เมื่อ ๘ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ จัดนิทรรศการ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตยกับการเลื่อกตั้ง การดำเนินการ งานของรัฐบาล ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพมารดาของ จ.ส.อ. ไชโย บัวสด

เมื่อ ๖ มี.ค. ๖๒ เวลา ๒๐๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพมารดาของ จ.ส.อ. ไชโย บัวสด ณ วัดบันไดทอง จ.เพชรบุรี

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้าทอง ผบ.ศสร เป็นประธานการออกกำลังกายและพิธีมอบทุนให้กับชมรมกีฬาภายในหน่วยและชมนิทรรศการ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตยกับการเลือกตั้ง การดำเนินการงานของรัฐบาล

เมื่อ ๖ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๕๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้าทอง ผบ.ศสร เป็นประธานการออกกำลังกายและพิธีมอบทุนให้กับชมรมกีฬาภายในหน่วยและชมนิทรรศการ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตยกับการเลือกตั้ง การดำเนินการงานของรัฐบาล ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น

เมื่อ ๖ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ บก.ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. และคณะฯ ร่วมกระทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีปิด กอ.ฝึกฯ

เมื่อ ๕ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๖๒๙ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. และคณะฯ ร่วมกระทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีปิด กอ.ฝึกฯ และมอบสินน้ำใจแก่หน่วยงานราชการที่ให้การสนับสนุนการฝึกฯ ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ จว.ก.จ.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้เครื่องหมายยศสูงขึ้น

เมื่อ ๑ มี.ค. ๕๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้เครื่องหมายยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ร่วมคณะ ผบ.รร.นส.ทบ.ให้การต้อนรับ พล.อ. ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสธ.ทบ. เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงเรียนนายสิบทหารบก

เมื่อ ๒๘ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๑๐๐ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ร่วมคณะ ผบ.รร.นส.ทบ.ให้การต้อนรับ พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสธ.ทบ. เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงเรียนนายสิบทหารบก ณ รร.นส.ทบ. จว.ประจวบคีรีขันธ์

Continue reading

พ.อ.สุทัศน์ เอี่ยมอารมณ์ เสธ.ศสร. ตรวจการตรวจสอบและประเมิณผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๒๘ ก.พ. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พ.อ.สุทัศน์ เอี่ยมอารมณ์ เสธ.ศสร. ตรวจการตรวจสอบและประเมิณผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๒ ศูนย์การกำลังสำรอง ณ ร้อย บร.กบร.ศสร.

Continue reading

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมายานพาหนะ เคลื่อนย้ายกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร สำหรับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร หน่วยทางบัญชี การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมายานพาหนะ เคลื่อนย้ายกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร สำหรับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร หน่วยทางบัญชี การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด

Continue reading