พล.ท. ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการซ่อมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ศสร.

เมื่อ ๒๘ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๔๐๐ พล.ท. ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการซ่อมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ศสร. ณ หมู่บ้าน ศสร.

Continue reading

พ.อ. รณฤทธิ์ มีจันที เสธ.ศสร. เป็นประธานการอบรม ศีลธรรม ประจำเดือน

เมื่อ ๒๘ พ.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พ.อ. รณฤทธิ์ มีจันที เสธ.ศสร. เป็นประธานการอบรม ศีลธรรม ประจำเดือน พ.ค. ๖๒ ณ หอประชุม ศสร

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการ ศสร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อ ๒๘ พ.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการ ศสร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ ศสร

Continue reading

พ.อ. เกษม ตราชู รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. เป็นประธานฌาปนกิจศพ นาย ออด จอกแก้ว บิดา ร.อ. สมชาย จอกแก้ว

เมื่อ ๒๖ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๕๓๐ พ.อ. เกษม ตราชู รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ นาย ออด จอกแก้ว บิดา ร.อ. สมชาย จอกแก้ว ณ

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการเยี่ยมญาติทหารใหม่ ศสร.

เมื่อ ๒๖ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการเยี่ยมญาติทหารใหม่ ศสร. ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม และการตรวจสภาพความพร้อมฯ การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรอง พร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒

เมื่อ ๒๖ พ.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม และการตรวจสภาพความพร้อมฯ การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรอง พร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒ ณ สามฝึก รร.กสร.ศสร.

Continue reading

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเย็บเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ และทำป้ายชื่อเครื่องแบบสนาม หลักสูตร การฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจําปี ๒๕๖๒

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเย็บเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ และทำป้ายชื่อเครื่องแบบสนาม หลักสูตร การฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจําปี ๒๕๖๒ รายละเอียด

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง เป็นประธานพิธี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ปลูกต้นไม้ยืนต้นเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อ ๒๒ พ.ค. ๖๒ เวลา ๐๘๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง เป็นประธานพิธี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ปลูกต้นไม้ยืนต้น เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ว่าที่ ร.ต.หญิง นันทิพันธ์ุ บุนนาค

เมื่อ ๒๑ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๔๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ว่าที่ ร.ต.หญิง นันทิพันธ์ุ บุนนาค ณ ห้องพิธีการ ศสร.

Continue reading