ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมายานพาหนะเคลื่อนย้ายกำลังพลสำรอง สำหรับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหารหน่วยทางบัญชี การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรอง พร้อมใช้งาน บัญชี 1/62

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมายานพาหนะเคลื่อนย้ายกำลังพลสำรอง สำหรับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหารหน่วยทางบัญชี การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรอง พร้อมใช้งาน บัญชี 1/62 รายละเอียด

Continue reading

พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานเปิดกิจกรรม BIG CLEANINE DAY ชุมชน ศสร.

เมื่อ ๒๗ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานเปิดกิจกรรม BIG CLEANINE DAY ชุมชน ศสร. ณ ศาลามาตุลี

Continue reading

พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการรับประทานอาหารของหลักสูตรฯ ณ โรงเลี้ยง

เมื่อ ๒๒ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๒๐๐ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการรับประทานอาหารของหลักสูตรฯ ณ โรงเลี้ยง รร.กสร.ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกฯหลักสูตร ผบ.มว.อส.รุ่น​ ๔๖ และ หลักสูตร น.สัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๓

เมื่อ ๒๒ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๑๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึก หลักสูตร ผบ.มว.อส.รุ่น​ ๔๖ และ หลักสูตร น.สัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๓ ณ

Continue reading

พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกของเจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากร ณ ค่ายฝึกมาตุลีฯ

เมื่อ ๒๒ ก.พ. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกของเจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากร ณ ค่ายฝึกมาตุลี รร.กสร.ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ร่วมคณะ ผบ.นรด. ให้การต้อนรับ พล.อ. กู้เกียรติ ศรีนาคา/ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นศท.

เมื่อ ๒๑ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.ร่วมคณะ ผบ.นรด. ให้การต้อนรับ พล.อ. กู้เกียรติ ศรีนาคา/ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นศท.ณ ค่ายฝึก นศท. เขาชนไก่ อ.เมือง

Continue reading

พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.และคณะ ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่สนับสนุนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคสนาม

เมื่อ ๑๙ ก.พ. ๖๑ เวลา ๑๐๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.และคณะ ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่สนับสนุนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จว.กาญจนบุรี

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานการประชุม นขต.ศสร. (วาระพิเศษ) และมอบเงินช่วยแก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษของข้าราชการ ศสร.

เมื่อ ๑๘ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานการประชุม นขต.ศสร. (วาระพิเศษ) และมอบเงินช่วยแก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษของข้าราชการ ศสร. ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading

นายกองเอก ศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๖

เมื่อ ๑๘ ก.พ. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ นายกองเอก ศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๖ ณ หอประชุม ศสร. โดยมี พล.ต.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธาน พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อ ๑๘ ก.พ. เวลา ๐๗๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธาน พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดธรรมวารีศรีรัตนาราม อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์

Continue reading