พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน

เมื่อ ๑๗ เม.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน บริเวณ ถนนเพชรเกษมหน้า ศสร. แห่งใหม่

Continue reading

พ.อ.นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. เป็นประธานเปิด จุดให้บริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ” สงกรานต์ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน “

เมื่อ ๑๑ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ พ.อ.นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. เป็นประธานเปิด จุดให้บริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ” สงกรานต์ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน ” ณ หน้า บก.ศสร. แห่งใหม่

Continue reading

พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. พร้อมข้าราชการ และ ชมรมแม่บ้าน ศสร. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

เมื่อ ๕ เม.ย. ๖๒ เวลา ๐๗๓๐ พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. พร้อมข้าราชการ และ ชมรมแม่บ้าน ศสร. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ อุทยานราชภักดิ์ โดยมี

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา สมาชิก อส. หลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๖

เมื่อ ๕ เม.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา สมาชิก อส. หลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๖ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. สังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๔ เม.ย. ๖๒ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. สังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หน่วยตรวจเลือกฯ อ.ท่ายาง จว.พ.บ.และ อ.หัวหิน จว.ป.ข.

Continue reading

อบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๒/๖๒ ” เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ “

เมื่อ ๓ เม.ย. ๖๒ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมข้าราชาร ศสร. , หลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๖ และ นายสิบสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๓๓ อบรมเรื่อง

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อ ๒ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๐๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading

เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

เมื่อ ๑ เม.ย. ๖๒ ศูนย์การกำลังสำรอง ร่วมกับ อำเภอปราณบุรี จัดทำโครงการจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรวมพลังน้ำใจของจิตอาสา กับกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) ณ ลำห้วยแพรกตะลุย

Continue reading