พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมข้าราชการ และชมรมแม่บ้าน ศสร. ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องใน วันกองทัพไทย

เมื่อ ๑๘ ม.ค. 62 เวลา ๑๕๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมข้าราชการ และชมรมแม่บ้าน ศสร. ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องใน วันกองทัพไทย โดย ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมข้าราชการ และชมรมแม่บ้าน ศสร. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อุทยานราชภักดิ์

เมื่อ ๑๘ ม.ค. ๖๒ เวลา ๐๗๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมข้าราชการ และชมรมแม่บ้าน ศสร. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อุทยานราชภักดิ์ โดยมี พล.ต.ประสาร

Continue reading

คณะชมรมแม่บ้าน ศสร. เยี่ยมชมกิจกรรม “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

เมื่อ ๑๕ ม.ค. ๖๒ คณะชมรมแม่บ้าน ศสร. เยี่ยมชมกิจกรรม “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ ลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่าสำนักพระราชวัง กทม.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดกกิจรรม วันเด็กแห่งชาติ

เมื่อ ๑๒ ม.ค. ๖๒ เวลา ๐๘๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดกกิจรรม วันเด็กแห่งชาติ ณ ศาลามาตุลีรังสรรค์ หมู่บ้าน ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจห้องออกกำลังกาย ศสร.

เมื่อ ๑๐ ม.ค. ๖๒ เวลา ๑๖๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจห้องออกกำลังกาย ศสร. ณ ร้านค้าสวัสดีการ ศสร.

Continue reading

ประกาศ เผยแพร่แผนการจ้างเหมายานพาหนะ เคลื่อนย้ายกำลังพลสำรองเพื่อฝึก วิชาทหาร ให้กับหน่วยทางบัญชีการฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้นกำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒

ประกาศ เผยแพร่แผนการจ้างเหมายานพาหนะ เคลื่อนย้ายกำลังพลสำรองเพื่อฝึก วิชาทหาร ให้กับหน่วยทางบัญชีการฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้นกำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒ อ่านรายละเอียด

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ / บุตรที่มีความต้องการพิเศษ และ มอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๒

เมื่อ ๘ ม.ค. ๖๒ เวลา ๐๘๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ / บุตรที่มีความต้องการพิเศษ และ มอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๒ ให้กับข้าราชการ ศสร. ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานเปิด กิจกรรม เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” BIG CLEANING “

เมื่อ ๗ ม.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานเปิดกิจกรรม เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” BIG CLEANING ” โดยมีกำลังพลจิตอาสา ได้แก่

Continue reading

พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.และคณะร่วมในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และประกอบพิธีทางศาสนาในโอกาศเปิดกองอำนวยการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อ ๖ ม.ค. ๖๒ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.และคณะร่วมในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และประกอบพิธีทางศาสนา ในโอกาศเปิด กองอำนวยการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี พลโทปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. เป็นประธาน ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จว.กาญจนบุรี

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ สักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องใน วันกำเนิดทหารม้า

เมื่อ ๔ ม.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๙ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ สักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องใน วันกำเนิดทหารม้า ณ วัดห้วยมงคล

Continue reading