นายกองโท สมชาย เกียรติก้องแก้ว ผอ.ส่วนยุทธการและการข่าว บก.อส. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๖

เมื่อ ๑ เม.ย. ๖๒ เวลา๐๙๐๐ นายกองโท สมชาย เกียรติก้องแก้ว ผอ.ส่วนยุทธการและการข่าว บก.อส. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๖ ณ เขื่อนปราณบุรี โดยมี พล.ต. วุฒิไกร

Continue reading

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อ ๑ เม.ย. ๖๒ ชุมชน ศสร. จัดทำ ” โครงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ” ร่วมกับเทศบาลเขาน้อย โดยกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม กับ ” กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ” ให้กับสัตว์เลี้ยงภายในชุมชนฯ และสำนักงาน

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๖

เมื่อ ๓๑ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๖ ณ เขื่อนปราณบุรี อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม และการตรวจสภาพความพร้อมฯ หลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๖

เมื่อ ๒๙ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม และการตรวจสภาพความพร้อมฯ หลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๖ ณ สนามฝึก รร.กสร.ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีไหว้ครู หลักสูตร นายสิบสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๓๓

เมื่อ ๒๘ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีไหว้ครู หลักสูตร นายสิบสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๓๓ ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading

พ.อ. สุทัศน์ เอี่ยมอารมณ์ เสธ.ศสร. เป็นประธานการอบรม ศีลธรรม ประจำเดือน

เมื่อ ๒๗ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พ.อ. สุทัศน์ เอี่ยมอารมณ์ เสธ.ศสร. เป็นประธานการอบรม ศีลธรรม ประจำเดือน มี.ค. ๖๒ ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบสัสดีชั้นต้น (สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) รุ่นที่ ๑

เมื่อ ๒๑ มี.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบสัสดีชั้นต้น (สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) รุ่นที่ ๑ ณ หอประชุม

Continue reading

รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ อัตรา ในตำแหน่ง นายสิบธุรการ ศสร. ( อัตราสิบเอก) อ่านต่อ

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๓๓

เมื่อ ๑๘ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๓๓ ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง พร้อมภริยาเป็นประธานฌาปนกิจศพและมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของ ร.ต. ภิญโญ เบ็ญจวรรณ

เมื่อ ๑๖ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๕๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง พร้อมภริยาเป็นประธานฌาปนกิจศพและมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของ ร.ต. ภิญโญ เบ็ญจวรรณ ณ วัดโคกหม้อ อ.สามชุก จว.สพรรณบุรี

Continue reading