พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๓ และ ทหารใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒

เมื่อ ๓ ธ.ค. ๖๒ เวลา

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธาน มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สนันสนุนารร่วมแข็งขันกีฬากลุ่มค่ายธนะรัชต์ พร้อมทั้งมอบเงินบำรุงทีมและอุปกรณ์กีฬา ในการแข็งขันกีฬากลุ่มค่ายธนะรัชต์ ประจำป ๒๕๖๒

เมื่อ ๓ ธ.ค. ๖๒ เวลา

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรม หลักสูตร นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาที่ผ่านการสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร สายงานสัสดี รุ่นที่ ๒๖

เมื่อ ๒๑ พ.ย. ๖๒ เวล

Continue reading