พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการ ศสร.

เมื่อ ๑๘ เม.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการ ศสร. ที่ได้รับยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน

เมื่อ ๑๗ เม.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน บริเวณ ถนนเพชรเกษมหน้า ศสร. แห่งใหม่

Continue reading

พ.อ.นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. เป็นประธานเปิด จุดให้บริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ” สงกรานต์ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน “

เมื่อ ๑๑ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ พ.อ.นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. เป็นประธานเปิด จุดให้บริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ” สงกรานต์ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน ” ณ หน้า บก.ศสร. แห่งใหม่

Continue reading

พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. พร้อมข้าราชการ และ ชมรมแม่บ้าน ศสร. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

เมื่อ ๕ เม.ย. ๖๒ เวลา ๐๗๓๐ พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. พร้อมข้าราชการ และ ชมรมแม่บ้าน ศสร. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ อุทยานราชภักดิ์ โดยมี

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา สมาชิก อส. หลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๖

เมื่อ ๕ เม.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา สมาชิก อส. หลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๖ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. สังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๔ เม.ย. ๖๒ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. สังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หน่วยตรวจเลือกฯ อ.ท่ายาง จว.พ.บ.และ อ.หัวหิน จว.ป.ข.

Continue reading

อบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๒/๖๒ ” เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ “

เมื่อ ๓ เม.ย. ๖๒ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมข้าราชาร ศสร. , หลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๖ และ นายสิบสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๓๓ อบรมเรื่อง

Continue reading