พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานการปลูกต้นไม้ยืนต้น เนื่องในโอกาสวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อ ๑๒ ก.ย. ๖๒ เวล

Continue reading