พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เปิดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลและตรวจเยี่ยมร้านค้าสวัสดิการ ศสร.

เมื่อ ๑๔ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๖๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เปิดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลและตรวจเยี่ยมร้านค้าสวัสดิการ ห้องออกกำลังกาย สนามเปตอง ชุมชน ศสร.

Continue reading

ประกาศ ศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชื้อเครื่องแต่งกาย และ สป. ของใช้ส่วนตัวกำลังพลสำรอง สำหรับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร หน่วยทางบัญชี การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งานบัญชี ๑/๖๒ (e-bibding)

ประกาศ ศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชื้อเครื่องแต่งกาย และ สป. ของใช้ส่วนตัวกำลังพลสำรอง สำหรับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร หน่วยทางบัญชี การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งานบัญชี ๑/๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) รายละเอียด

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พบปะ หน.ห้องแถวชุมชน ศสร.

เมื่อ ๑๓ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พบปะ หน.ห้องแถว เรื่องชี้แจงการอยู่ร่วมกันในชุมชน ศสร. ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading

พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น

เมื่อ ๑๒ ก.พ. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ บก.ศสร.

Continue reading

พ.อ. สุทัศน์ เอี่ยมอารมณ์ เสธ.ศสร. เป็นประธานการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการและลูกจ้าง ศสร. ประจำปี ๖๒ ครั้งที่ ๑

เมื่อ ๑๒ ก.พ. ๖๒ พ.อ. สุทัศน์ เอี่ยมอารมณ์ เสธ.ศสร. เป็นประธานการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการและลูกจ้าง ศสร. ประจำปี ๖๒ ครั้งที่ ๑ ณ สนามกีฬาหมู่บ้าน ศสร.

Continue reading

พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานการประชุมโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เมื่อ ๑๑ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๗๐๐ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานการประชุมโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ศาลามาตุลี โดยมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเขาน้อย ให้การแนะนำ

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ ถวิล พูลเกิด มารดา จ.ส.อ. ฉัตรชัย พูลเกิด ตำแหน่ง นายสิบกำลังพล กกพ.ศสร. และ จ.ส.อ. กิตติพงษ์ พูลเกิด ตำแหน่ง เสมียน กยข.ศสร.

เมื่อ ๕ ก.พ. ๖๒ เวลา ๒๐๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ ถวิล พูลเกิด มารดา จ.ส.อ. ฉัตรชัย พูลเกิด ตำแหน่ง นายสิบกำลังพล

Continue reading

ประกาศ ศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชื้อเครื่องแต่งกาย และ สป. ของใช้ส่วนตัวกำลังพลสำรอง สำหรับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร หน่วยทางบัญชี การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งานบัญชี ๑/๖๒ (e-bibding)

ประกาศ ศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชื้อเครื่องแต่งกาย และ สป. ของใช้ส่วนตัวกำลังพลสำรอง สำหรับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร หน่วยทางบัญชี การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งานบัญชี ๑/๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) รายละเอียด

Continue reading

พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีรดน้ำศพ คุณแม่ ถวิล พูลเกิด มารดา จ.ส.อ. ฉัตรชัย พูลเกิด ตำแหน่ง นายสิบกำลังพล กกพ.ศสร. และ จ.ส.อ. กิตติพงษ์ พูลเกิด ตำแหน่ง เสมียน กยข.ศสร.

เมื่อ ๑ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๔๐๐ พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีรดน้ำศพ คุณแม่ ถวิล พูลเกิด มารดา จ.ส.อ. ฉัตรชัย พูลเกิด ตำแหน่ง

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการ ศสร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อ ๓๑ ม.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการ ศสร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ ศสร.

Continue reading