พลตรี ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง เป็นประธานในพิธี มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ

เมื่อ ๓๐ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลตรี ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง เป็นประธานในพิธี มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ศูนย์การกำลังสำรองประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา พร้อมด้วยข้าราชการ และครอบครัวร่วมพิธี ณ หอประชุม โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง